Tarieven & Algemene voorwaarden

Tarieven

Proefles gratis.
Individuele vioolles 45 min.
Eerste kind € 30, tweede kind in dezelfde les halve prijs, ouder in dezelfde les gratis.

Groeples 45 min. samen muziek maken + muziektheorie € 5,- per kind. De groepslessen zijn op zaterdagochtend.

Algemene voorwaarden
Het volledige schooljaar bestaat in principe uit 36 lesweken (=36 lessen), verdeeld over 10 maanden; begin september t/m eind juni.  Betaling van de lessen geschiedt aan het einde van de maand. De opzegtermijn is 2 maanden.

Afmelding door de leerling
Als de leerling niet op de afgesproken tijd op les kan komen, wordt als dat mogelijk is de les in diezelfde week op een ander tijdstip gegeven. Per schooljaar (36 weken) mag de leerling 2x een les afzeggen zonder daar voor te hoeven te betalen. Afmelden bij voorkeur via Whatsapp.

Afmelding door de docent
Mocht Martine ziek worden en geen les kunnen geven, dan hoeft er over die lessen geen lesgeld te worden betaald.

Activiteiten Martine’s Vioolstudio
Martine’s Vioolstudio zal door het jaar als dat mogelijk is voorspeelmomenten en huisconcerten voor de leerlingen organiseren.

Vakanties
Vakanties worden in overleg met de ouder afgesproken.

Viool huren of kopen
Een viool huur je of koop je na overleg met Martine voor het juiste moment en de juiste maat van de viool. U kunt o.a. terecht bij vioolbouwer J.W. Paardekooper Den Bosch www.paardekoopervioolbouw.nl
of Pot & van Dalen in Breda : www.vioolmakersbreda.nl.

Suzuki Vereniging Nederland
Via het lidmaatschap van de Suzuki Vereniging Nederland is het mogelijk korting op de aanschaf van muziekboeken e.d. te krijgen. De contributie van de SVN bedraagt € 15,- per jaar. Kijk voor lidmaatschap & prijslijst op www.suzukimuziek.nl.