Tarieven & Algemene voorwaarden

Tarieven
Proefles gratis.
Ouderbijeenkomst gratis.
Elk lespakket bestaat wekelijks uit 1 individuele les en 1 groepsles. De groepsles is op zaterdagochtend
en duurt 30 minuten.

Voor een lespakket van 20 minuten individuele les + groepsles betaal je € 13,- per week.
Per schooljaar € 468,-
Voor een lespakket van 30 minuten individuele les + groepsles betaal je € 20,-  per week.
Per schooljaar € 720,-
Voor een lespakket van 45 minuten individuele les + groepsles betaal je € 30,-per week.
Per schooljaar € 1080,-

Algemene voorwaarden

Het volledige schooljaar bestaat uit 36 lesweken (=36 lessen), verdeeld over 10 maanden; begin september t/m eind juni. Om aan het aantal lesweken te komen, worden soms lessen eind augustus of begin juli gegeven. Betaling van de lessen geschiedt aan het einde van de maand. De opzegtermijn is 2 maanden.

Afmelding door de leerling :
Als de leerling niet op de afgesproken tijd op les kan komen, wordt als dat mogelijk is de les in diezelfde week op een ander tijdstip gegeven.
Per schooljaar (36 weken) mag de leerling 2x een les afzeggen zonder daar voor te hoeven te betalen. Afmelden bij voorkeur via Whatsapp.

Afmelding door de docent :
Mocht Martine ziek worden en geen les kunnen geven, dan hoeft er over die lessen geen lesgeld te worden betaald.

Activiteiten Martine’s vioolschool
Martine’s vioolschool zal door het jaar regelmatig voorspeelmomenten en huisconcerten voor de leerlingen organiseren. Een vast onderdeel is een Winterfeest in december/januari en een Zomerfeest aan het einde van het schooljaar.

Vakanties Schooljaar 2019 – 2020
Herfstvakantie 12 oktober t/m 20 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2018 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020*
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 2020
*de 2de week van de Meivakantie wordt in overleg afgesproken.

Viool huren of kopen
Een viool huur je of koop je na overleg met Martine voor het juiste moment en de juiste maat van de viool. U kunt o.a. terecht bij vioolbouwer J.W. Paardekooper Den Bosch www.paardekoopervioolbouw.nl
of Pot & van Dalen in Breda : www.vioolmakersbreda.nl.

Suzuki Vereniging Nederland
Via het lidmaatschap van de Suzuki Vereniging Nederland is het mogelijk korting op de aanschaf van muziekboeken e.d. te krijgen. De contributie van de SVN bedraagt € 15,- per jaar. Kijk voor lidmaatschap & prijslijst op www.suzukimuziek.nl.